De Utrechtse Horeca werkt met deurbeleid. Dat betekent dat een horecazaak huis- en gedragsregels heeft. Die regels zijn er voor de veiligheid van gasten en medewerkers. Wie zich er niet aan houdt, kan de deur worden gewezen. Uitgangspunt is dat het deurbeleid helder, controleerbaar en (her)kenbaar is.

Elke horecaondernemer mag zelf bepalen wie hij wel of niet binnen laat in zijn zaak, mits dit géén discriminerende eisen zijn. Hij mag bijvoorbeeld eisen stellen op het gebied van kleding, lidmaatschap en gedrag. Die huisregels moeten duidelijk op papier staan en ergens hangen waar elke bezoeker ze kan zien.

In deze notitie staat meer informatie over het Deurbeleid Utrecht. Hier vind je onder andere welke eisen de horecaondernemer aan de deur mag stellen en informatie over ontzegging en toegangsweigering.